Jeśli mam te dwa elementy, to miejsce sesji plenerowej staje się drugorzędne.